Lịch công tác tuần thứ 43 (Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

17/6/2024

 

 

THỨ BA

18/6/2024

 

 

THỨ TƯ

19/6/2024

08h00-08h25 tại Hội trường A

Sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2024 và khen thưởng Đảng viên xuất sắc năm 2023

TP: Tất cả Đảng viên

 

08h30 tại Hội trường A

Hội nghị triển khai Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội

TP: Tất cả cán bộ, đảng viên toàn trường; viên chức đang ở tại KTX; bộ phận quản lý KTX

Kính mời: Viên chức không có giờ tham dự

 

10h00 tại Hội trường A

Họp về việc ngừng phục vụ người ở tại KTX

TP: Giám hiệu; cán bộ chủ chốt; cán bộ, viên chức đang ở KTX; bộ phận quản lý KTX

 

THỨ NĂM

20/6/2024

10h00 tại Phòng Khách Nhỏ_Nhà E

Họp xét thi đua Tháng 6/2024

TP: Hội đồng thi đua

 

THỨ SÁU

21/6/2024

 

 

THỨ BẢY

22/6/2024

05h15 tại Sân Trường

Tập trung và xuất phát đi dự Hội thao Quốc phòng-Tự vệ (Cụm Tự vệ 7) năm 2024 tại Trường bắn Củ Chi, Bộ Tư lệnh TP.HCM

TP: Đ/c Thanh Hảo, 03 đội tuyển giáo viên tự vệ (theo danh sách đã gửi đến các đơn vị liên quan)

 

CHỦ NHẬT

23/6/2024

 

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua Tháng 6/2024, nộp sổ thi đua về Phòng Hành chính-Quản trị trước 09h00 ngày 20/6/2024.