Kết quả tuyển sinh cao đẳng 2024 sử dụng Học bạ HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 & Kế hoạch đăng ký nhập học

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2024

SỬ DỤNG HỌC BẠ HK1, HK2 LỚP 11 VÀ HK 1 LỚP 12

& KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

I. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN:

TT

Ngành, Nghề

Điểm chuẩn
trúng tuyển
(Toán nhân 2)

Quy đổi
thang điểm 30

Tổ hợp
xét tuyển
Tra cứu
kết quả

1

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

21,50

16,13

A00

(Toán, Lý, Hóa)

 

A01

(Toán, Lý, Anh)

 

D01

(Toán, Văn, Anh)

Tại đây

2

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

20,50

15,38

Tại đây

3

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

24,00

18,00

Tại đây

4

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

28,00

21,00

Tại đây

5

Công nghệ Thông tin

22,50

16,88

Tại đây

6

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện lạnh (Nhiệt)

21,00

15,75

Tại đây

7

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

22,50

16,88

Tại đây

8

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

22,50

16,88

Tại đây

9

Kế toán tin học (Kế toán doanh nghiệp)

20,00

15,00

Tại đây

10

Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại)

20,50

15,38

Tại đây

11

Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy công cụ)

20,00

15,00

Tại đây

12

Hàn (Công nghệ cao)

20,00

15,00

Tại đây

13

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

20,50

15,38

Tại đây

14

Bảo trì, sửa chữa Ô tô (Công nghệ Ô tô)

25,00

18,75

Tại đây

15

Điện công nghiệp

20,00

15,00

Tại đây

16

Điện tử công nghiệp

20,00

15,00

Tại đây

17

Quản trị mạng máy tính

20,00

15,00

Tại đây

18

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

20,00

15,00

Tại đây

II. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC:

     Thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển Học bạ THPT thực hiện xác nhận đăng ký nhập học và nộp kinh phí đào tạo học kỳ 1, thời gian từ ngày 04/6/2024 đến 09/6/2024 theo 1 trong 2 hình thức sau:

1. Trực tuyến (Online): Thí sinh tra cứu cách nộp kinh phí đào tạo trực tuyến qua địa chỉ sau: https://caothang.edu.vn/tuyen-sinh/ket-qua-hb.html

2. Trực tiếp tại trường: Thí sinh đến trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

     Sau khi thí sinh đã hoàn thành nộp kinh phí đào tạo, nhà trường sẽ nhắn tin và gửi Email tài khoản đăng nhập cổng thông tin sinh viên của trường (portal) để nhận kế hoạch học tập, thời khóa biểu, lịch phòng học và các thông báo quan trọng khác.

III. XÉT TUYỂN BỔ SUNG:

     Căn cứ tình hình tuyển sinh năm 2024, Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét tuyển Học bạ THPT (đến khi đủ chỉ tiêu) đối với các ngành, nghề.

     Thí sinh có tổng điểm xét tuyển Học bạ THPT (HK1, HK2 lớp 11; HK1 lớp 12) thuộc một trong các tổ hợp A00, A01, D01 đạt từ mức điểm trúng tuyển của ngành, nghề trở lên cụ thể như sau:

TT

Ngành, Nghề

Điểm chuẩn trúng tuyển

(Toán nhân 2)

Quy đổi thang điểm 30

Tổ hợp
xét tuyển

1

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

21,50

16,13

A00

(Toán, Lý, Hóa)

 

A01

(Toán, Lý, Anh)

 

D01

(Toán, Văn, Anh)

2

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

20,50

15,38

3

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

24,00

18,00

4

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

28,00

21,00

5

Công nghệ Thông tin

22,50

16,88

6

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)

21,00

15,75

7

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

22,50

16,88

8

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

22,50

16,88

9

Kế toán tin học (Kế toán doanh nghiệp)

20,00

15,00

10

Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại)

20,50

15,38

11

Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy công cụ)

20,00

15,00

12

Hàn (Công nghệ cao)

20,00

15,00

13

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

20,50

15,38

14

Bảo trì, sửa chữa Ô tô (Công nghệ Ô tô)

25,00

18,75

15

Điện công nghiệp

20,00

15,00

16

Điện tử công nghiệp

20,00

15,00

17

Quản trị mạng máy tính

20,00

15,00

18

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

20,00

15,00

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung theo 1 trong các hình thức:

a. Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Đào tạo, trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

b. Nộp hồ sơ trực tuyến tại https://bit.ly/caothang-hb2024 (thí sinh cần đăng nhập Google Mail).

Lưu ý: Khi thí sinh đến trường mang theo bản sao của Học bạ THPT.

=====

- Mọi thắc mắc thí sinh liên hệ:

Hotline:  0813 813 222 - (028) 38 212 868

Email: tuyensinh@caothang.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/caothang.edu.vn

Website: https://www.caothang.edu.vn

T.M HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH