Lịch sử tượng học sinh Tôn Đức Thắng thời kỳ học tại Trường Cơ Khí Á Châu

LỊCH SỬ TƯỢNG HỌC SINH TÔN ĐỨC THẮNG

THỜI KỲ HỌC TẠI TRƯỜNG CƠ KHÍ Á CHÂU

Khoá 9 (1915-1917)

Đặt trong khuôn viên Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng

(Số 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

     Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng nguyên là Trường Cơ khí Á châu (Ecole des mécaniciens Asiatiques), thành lập năm 1906. Tại ngôi trường này, người học sinh Tôn Đức Thắng (sau này là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà) đã theo học nghề máy khóa 1915-1917.

     Tượng học sinh Tôn Đức Thắng được thực hiện năm 1996, do ông Trần Thanh Phong, điêu khắc gia, lúc bấy giờ là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam là tác giả.

     Tượng được Hội đồng Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh nghiệm thu ngày 16/3/1996. Trong Biên bản nghiệm thu có ghi: “…Dựa vào những tài liệu hiện nay rất hạn chế, việc thể hiện Bác Tôn vào thời điểm đang là học sinh (1915-1917) có nhiều khó khăn, tuy nhiên nhìn chung, tác giả đã thể hiện được tinh thần chính của Bác Tôn. Bên cạnh đấy, trong khuôn khổ đặt tượng là sân nhà trường, Hội đồng thống nhất chấp thuận…” Tượng được Sở Văn hóa và Thông tin thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép đặt tượng trong khuôn viên trường (Giấy phép số 408/VHTT ngày 28/3/1996).

     Tượng cao 1.7 mét, được làm bằng xi măng cốt thép, sơn màu đồng, đặt trên bục cao 1 mét, trên bục gắn bảng đồng ghi “Tôn Đức Thắng, học sinh Trường Cơ khí Á châu khóa 9 (1915-1917)”, đặt tại khu vực cột cờ ở sân trường. Tượng được khánh thành vào ngày 20/4/1996.

Tháng 9 năm 2022
(Ông Nguyễn Thanh Nhã – Nguyên trưởng phòng Hành chính -Quản trị ghi lại)