TCCN Tin Học

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin sinh viên sẽ làm được:

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, chịu trách nhiệm với công việc của cá nhân.

- Có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Áp dụng một cách hiệu quả các kỹ năng mềm trong công việc như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, trình bày vấn đề kỹ thuật, viết báo cáo.

- Đọc và hiểu tốt các tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Sử dụng thành thạo ít nhất hai ngôn ngữ lập trình (C++/ C#/ PHP), ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến (SQL Server, MySQL).

- Lắp ráp, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính.

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm xử lý đồ họa như Photoshop, CorelDraw

- Thiết kế, xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

- Thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.