TCCN Cơ Khí Động Lực (Cơ Khí Ô Tô)

Kiến thức
-         Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;
-         Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
-         Có trình độ tin học ứng dụng tương đương trình độ A;
-         Có trình độ tiếng Anh A hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương.
-         Có kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống của động cơ, gầm, điện ô tô.
-         Có kiến thức về bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định và thử nghiệm ô tô.
Kỹ năng
-         Kinh doanh dịch vụ ô tô và các thiết bị động lực.
-         Tham gia thực hiện chuyển giao công nghệ.
-         Chẩn đoán, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống của ô tô và máy động lực và các lĩnh vực liên quan;
-         Kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa động cơ xăng – diesel, hệ thống truyền lực, hệ thống chuyển động, hệ thống điện động cơ, hệ thống điện thân xe trên ô tô, …
Thái độ
-         Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
-         Có trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
-         Có thái độ hợp tác, cầu tiến, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
-         Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô và máy động lực.
-         Các công ty, xí nghiệp và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật ô tô -máy động lực.
-         Các trạm đăng kiểm, kiểm định ô tô.
-         Có khả năng học tập để nâng cao trình độ ở bậc học cao đẳng và đại học.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-         Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới.
-         Tiếp tục học ở trình độ cao đẳng và đại học.