Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử

Chuẩn đầu ra của sinh viên:

 - Sử dụng các trang thiết bị hiện đại để thực hiện đo đạc và phân tích các thông số về điện đối với các mạch điện, thiết bị điện - điện tử.

- Sử dụng thiết bị điện phù hợp trong các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.

- Vận dụng các kiến thức toán và khoa học tự nhiên để thiết kế, xây dựng và kiểm tra các hệ thống điện – điện tử.

- Vận dụng hiệu quả kỹ năng mềm trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật.

- Có khả năng giao tiếp, tra cứu và đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

- Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả với vai trò là thành viên của nhóm kỹ thuật.

Chuyên ngành Điện công nghiệp:

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống điện dân dụng và công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động trên nền tảng IoT.

- Thiết kế mạng cung cấp điện, hệ thống điện trong các máy móc công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất.

- Đo kiểm và phân tích các thông số của mạng cung cấp điện, hệ thống điện trong các máy móc công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất để đưa ra các biện pháp cải tiến phù hợp.

Chuyên ngành Điện tử công nghiệp:

- Thiết kế, thi công, cải tiến các mạch điện tử ứng dụng trong công nghiệp.

- Lập trình ứng dụng với các bộ vi điều khiển, điều khiển lập trình và khai thác hiệu quả vào các hệ thống nhúng và IoT.

- Xây dựng hệ thống mạng truyền thông công nghiệp ứng dụng trong điều khiển, giám sát, thu thập dữ liệu, phân tích và tối ưu hóa hệ thống.