TCCN Bảo Trì Và Sửa Chữa Thiết Bị Cơ Khí

Ngay khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

- Vận dụng kiến thức cơ sở ngành, kỹ năng kỹ thuật và các trang thiết bị/máy công cụ hiện đại trong chương trình đào tạo để thực hiện các hoạt động bảo trì, sửa chữa thiết bị cơ khí.

- Nhận thức tầm quan trọng trong việc học tập nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp.

- Làm việc nhóm hiệu quả.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo và dụng cụ tháo lắp cơ bản trong ngành cơ khí.

- Đọc và phân tích được bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ động.

- Vận hành được các loại máy công cụ như: tiện, phay, CNC.

- Lập được trình tự tháo, lắp các cụm máy.

- Lập được kế hoạch bảo trì và sửa chữa cho một cụm thiết bị.

- Tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp.