Cao đẳng Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin sinh viên sẽ làm được:

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, chịu trách nhiệm với công việc của cá nhân.

- Có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.

-  Áp dụng một cách hiệu quả các kỹ năng mềm trong công việc như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, trình bày vấn đề kỹ thuật, viết báo cáo.

- Đọc và hiểu tốt các tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Lắp ráp, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính.

- Chẩn đoán sự cố, bảo trì, sửa chữa và thay thế các thiết bị phần cứng hệ thống máy tính.

- Phân tích các yêu cầu thực tế để thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống máy tính cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.