Cao đẳng Công Nghệ Cơ Điện Tử

Chuẩn đầu ra của sinh viên:

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo và dụng cụ đồ nghề điện, điện tử, cơ khí.

- Đọc, hiểu được các bản vẽ, catalogue chuyên ngành cơ điện tử bằng tiếng Anh. 

- Áp dụng được các kiến thức đại cương và kiến thức cơ sở ngành vào các hoạt động kỹ thuật công nghệ điện, điện tử trong phạm vi ứng dụng phù hợp với yêu cầu công việc. 

- Lắp đặt, vận hành tốt các thiết bị cơ điện tử.

- Chuẩn đoán, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cơ điện tử.

- Khai thác ứng dụng dùng: vi điều khiển 8 bit, PLC (S7-200, S7-300).

- Sử dụng hiệu quả các phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm chuyên dùng ngành cơ điện tử. 

- Lập kế hoạch, tổ chức, triển khai công việc. 

- Áp dụng đúng các biện pháp an toàn trong khi làm việc. 

- Vận dụng hiệu quả các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, giao tiếp, trình bày vấn đề kỹ thuật, báo cáo), biết tổ chức nơi làm việc, biết định vị bản thân để thể hiện vai trò của mình, và hòa nhập vào môi trường đa quốc gia. 

- Cố vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, huấn luyện kỹ thuật cho các doanh nghiệp có sử dụng thiết bị cơ điện tử.

- Giám sát và kiểm tra quá trình sản xuất theo nhóm chuyên trách. 

- Kiểm định chất lượng sản phẩm cơ điện tử và đưa ra hướng khắc phục. 

- Hiểu biết và cam kết để có thể thể hiện được trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.

- Tham gia hội thảo khoa học công nghệ thường xuyên