Cao đẳng Quản Trị Mạng Máy Tính

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin sinh viên sẽ làm được:

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, chịu trách nhiệm với công việc của cá nhân.

- Có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Áp dụng một cách hiệu quả các kỹ năng mềm trong công việc như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, trình bày vấn đề kỹ thuật, viết báo cáo.

- Đọc và hiểu tốt các tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Lắp ráp, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính.

- Chẩn đoán sự cố, bảo trì, thay thế các thiết bị phần cứng của hệ thống mạng.

- Phân tích các yêu cầu thực tế để thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

- Phân tích, thiết kế, triển khai và bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm, website, mạng máy tính trong các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.