Cao đẳng Điện Tử Công Nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có thể đạt được:

- Có kiến thức cơ sở về kỹ thuật điện, điện tử như: lý thuyết mạch, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất.

- Có khả năng thực hiện các mạch điện tử cơ bản, điện tử công suất, kỹ thuật số áp dụng vào các ứng dụng cụ thể.

- Có năng lực ngoại ngữ để đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật tiếng anh như catalog, manual.

- Có khả năng lập trình PLC, vi điều khiển, thiết kế hệ thống nhúng trong công nghiệp

- Vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện tử, khí nén, thủy lực và tự động hóa trong công nghiệp.

- Thi công, lắp đặt hệ thống mạng máy tính, mạng công nghiệp trong nhà máy, xí nghiệp.

- Vận hành, sửa chữa trang bị điện tử trong các máy công cụ.

- Có khả năng học tập lên các bậc học cao hơn