Cao đẳng Hàn

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

- Vận dụng kiến thức cơ sở ngành, kỹ năng kỹ thuật và các trang thiết bị/máy hàn hiện đại trong chương trình đào tạo để thực hiện các hoạt động trong ngành Hàn

- Nhận thức tầm quan trọng trong việc học tập nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp.

- Làm việc nhóm hiệu quả.

- Đọc được bản vẽ chi tiết, bản vẽ kết cấu hàn, bản vẽ quy trình hàn

- Lập được quy trình hàn.

- Hàn được mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), mối hàn MAG/MIG, mối hàn TIG, mối hàn hồ quang chìm SAW.

- Chuẩn bị được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật.

- Gá lắp được các kết cấu hàn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp.