Giới thiệu | Giới thiệu chung | Chuẩn đầu ra | Video clips

Tin Tức | Thông Báo | Lịch Công Tác Tuần | Tin Cao Thắng

Sáng 17.11, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức lễ công bố đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET của Mỹ. Đây là trường thứ 2 của Việt Nam (sau Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) được tổ chức này công nhận.
  • Trường thứ 2 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET
  • Lịch công tác tuần thứ 12 (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018)
  • Danh sách dự kiến xét miễn, giảm học phí của 4 tháng cuối năm 2018
  • Lịch công tác tuần thứ 11 (Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018)
  • Tin tức từ Phòng - Khoa

    Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9