Báo cáo 3 công khai năm học 2014-2015

Ngày tạo: 15/08/2014 - In Trang (Ctrl + P)

Thông tin đang cập nhật...

1) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

         Biểu mẫu 20, 21.
 
 2) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
         Về cơ sở vật chất: Biểu mẫu 22.
         Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Biểu mẫu 23.
 
3) Công khai tài chính: Biểu mẫu 24. 
 
4) Biểu tổng hợp
 

Chi tiết xem tập tin đính kèm
===========
.::
Công Văn
.:: Biểu 20
.:: Biểu 21
.:: Biểu 22
.:: Biểu 23
.:: Biểu 24
.:: Biểu Tổng Hợp
===========