TCCN Điện Công Nghiệp

Ngày tạo: 25/09/2017 - In Trang (Ctrl + P)

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình Trung cấp Điện công nghiệp, học sinh có khả năng:

- Thực hiện được các đo đạc và thí nghiệm về điện đối với các mạch điện, thiết bị điện hạ áp.

- Thực hiện được các đo đạc về điện đối với các mạch điện, thiết bị điện hạ áp.

- Lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị điện hạ áp.

- Vận dụng hiệu quả kỹ năng mềm vào hoạt động nghề nghiệp.

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất vào thực tiễn.

- Sử dụng được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

- Lắp đặt: thiết bị điện, thiết bị đo lường, dây dẫn trong hệ thống điện hạ áp.

- Vận hành, sửa chữa hệ thống điện hạ áp, các mạch điện trong máy móc công nghiệp.

- Thưc hiện được các kỹ năng nghề nghiệp.