Điện thoại tư vấn tuyển sinh 2024

SỐ ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN TUYỂN SINH 2024

     Thí sinh, phụ huynh vui lòng liên hệ điện thoại trong giờ hành chính 7h30 đến 11h30 13h30 đến 16h30 mặc dù chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ 24/24 nhưng sau thời gian trên việc hỗ trợ có thể gặp khó khăn do không có thiết bị để xử lý.

Tư vấn chung: ĐT: (028) 38 212 360 (số nội bộ 17) - (028) 38 212 868 - 0813 813 222

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

TT

Ngành đào tạo

Thầy/Cô tư vấn

1

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
- Chuyên ngành CNKT Điện công nghiệp
- Chuyên ngành CNKT Điện tử công nghiệp

Đỗ Chí Phi                     0906 767 308

Lê Phong Phú                0903.617.646

Phan Đại Nghĩa             0986.457.503

Huỳnh Xuân Dũng         0983.426.422

Phạm Thành Nhân        0961.187.879

2

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Điện tử, Truyền thông)
- Chuyên ngành CNKT Điện tử viễn thông
- Chuyên ngành CNKT Viễn thông và Mạng máy tính

Lại Nguyễn Duy           0986.515.588

Nguyễn Thiện Thông   0967.488.660

3

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Nguyễn Văn Vũ            0908.662.050

Nguyễn Quốc Văn        0907.797.139

Võ Tùng Linh                0909.637.123

Ngô Diệu Thạch           0982.702.591

Trần Trọng Thuyết       0903 781 008

Dương Văn Ba            0973 335 841

4

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Nguyễn Thời Trung     0972.211.217

Võ Bá Khánh Trình     0978.230.167

Trần Thanh Bình         0908 148 107

Nguyễn Ngọc Thạnh   0918.462.279

5

Công nghệ Thông tin
- Chuyên ngành Công nghệ lập trình ứng dụng web
- Chuyên ngành Công nghệ lập trình ứng dụng di động

- Chuyên ngành Mạng máy tính

Nguyễn Bá Phúc        0938.880.578

N. Võ Công Khanh     0987.825.954

L. V Hoàng Nguyên:  0933.741.680

Lữ Cao Tiến               0902.909.661

Dương Trọng Đính    0938.415.918

Nguyễn Vũ Dzũng     0903.855.358

6

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)

Nguyễn Hữu Quyền   0909.675.704

Lê Đình Trung            0918.229.694

Ngô Thị Minh Hiếu     0909.154.819

Trương Hồng Anh      0903.344.798

Lê Quang Huy           0903.775.152

7

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

Nguyễn Thanh Phước 0918.838.418

Nguyễn Ngọc Thông  039.467.4671

8

CNKT Điều khiển và Tự động hóa

Đặng Đắc Chi            0913.131.692

9

Kế toán doanh nghiệp (Kế toán tin học - 2,5 năm)

Vũ Đình Kết               0919.107.668

Nguyễn Khánh Toàn 0777.536.395

Nguyễn Thị Hiền       0918.798.640

Nguyễn Hữu Phước  0785.120.884

 

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO

TT

Nghề đào đạo

Thầy/Cô tư vấn

10

Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại)

Nguyễn Văn Vũ          0908.662.050

Nguyễn Quốc Văn      0907.797.139

Võ Tùng Linh              0909.637.123

Ngô Diệu Thạch         0982.702.591

Trần Trọng Thuyết     0903 781 008

Dương Văn Ba          0973 335 841

11

Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy công cụ)

Lê Hoàng Lâm           0972.390.730

Trương Nam Trung   0909.501.140

Võ Tùng Linh            0909.637.123

Nguyễn Quốc Văn     0907.797.139

12

Hàn (Công nghệ cao - 2,5 năm)

13

Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí

Trương Hồng Anh     0903.344.798

Nguyễn Hữu Quyền  0909.675.704

Lê Đình Trung           0918.229.694

Lê Quang Huy           0903.775.152

14

Bảo trì, sửa chữa Ô tô (Công nghệ Ô tô)

Nguyễn Thời Trung   0972.211.217

Võ Bá Khánh Trình   0978.230.167

Nguyễn Ngọc Thạnh 0918.462.279

15

Điện công nghiệp

Đỗ Chí Phi                0906 767 308

Lê Phong Phú          0903.617.646

Phan Đại Nghĩa       0986.457.503

16

Điện tử công nghiệp

Huỳnh Xuân Dũng    0983.426.422

Phạm Thành Nhân   0961.187.879

17

Quản trị mạng máy tính

Nguyễn Bá Phúc        0938.880.578

N. Võ Công Khanh     0987.825.954

L. V Hoàng Nguyên:  0933.741.680

Lữ Cao Tiến               0902.909.661

Dương Trọng Đính    0938.415.918

Nguyễn Vũ Dzũng     0903.855.358

18

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính