Video clips

Ngày: 09-03-2019 | Lượt xem: 4709
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là một trong 10 văn phòng trên cả nước được dự án Văn Phòng Xanh (Viện Công Nghệ Châu Á) cấp Chứng nhận.
Ngày: 17-11-2018 | Lượt xem: 2786
Ngày: 18-07-2018 | Lượt xem: 6817
Ngày: 14-04-2018 | Lượt xem: 5020
Phóng sự về công nghiệp 4.0 được Truyền hình Nhân Dân phát sóng. Cao Thắng đã ứng dụng công nghiệp 4.0 trong giảng dạy và học tập.
|< < 1 2 3 4 5 > >|
Trang: 3 / 5