Video clips

Ngày: 23-03-2015 | Lượt xem: 7587
Trong phim có một đoạn giới thiệu Bác Hồ đã từng học tại Trường CĐKT Cao Thắng
Ngày: 03-11-2014 | Lượt xem: 3476
Ngày: 29-11-2011 | Lượt xem: 9518
Trường CĐKT Cao Thắng Khoa Điện - Điện Lạnh
Ngày: 11-05-2011 | Lượt xem: 6889
|< < ... 3 4 5
Trang: 5 / 5