MiniCar Racing 2019 - Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng