Di tích, địa điểm lưu niệm về Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại thành phố Hồ Chí Minh

      Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp, phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888-1980) mãi mãi là một tấm gương sáng cho các thế hệ chúng ta học tập. Tuổi trẻ của Bác Tôn đã đi qua trong sự năng nổ để tìm đến chân lý tất thắng của cách mạng, trong bối cảnh giai cấp công nhân mới ra đời đã bị áp bức, bóc lột. Thời tuổi trẻ ấy gắn bó với một một ngôi trường mà Bác theo học khóa 1915-1917: Trường Cơ khí Á Châu, nay là Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng. Ngôi trường mà lịch sử đã khắc ghi tên Bác và để xứng đáng với người cựu học sinh xuất sắc ấy, hiện nay là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng đầu cả nước, từng bước vươn tầm khu vực và thế giới.

      Nhân dịp Bảo tàng Tôn Đức Thắng phát hành phim “Di tích, địa điểm lưu niệm về Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Thành phố Hồ Chí Minh” trong đó có một số hình ảnh về Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng hiện nay, Nhà trường xin trân trọng cảm ơn Bảo tàng Tôn Đức Thắng và giới thiệu phim này đến các thế hệ Thầy và trò của Trường cũng như với tất cả các bạn gần xa.