Giới thiệu

Ngày: 13-09-2011 | Lượt xem: 25598
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng được thành lập ngày 20/02/1906 với tên gọi ban đầu là trường Cơ Khí Á Châu, là một trong những trường dạy nghề đầu tiên do thực dân Pháp lập ra ở Nam bộ.
Ngày: 25-09-2017 | Lượt xem: 71477
Ngày: 25-09-2017 | Lượt xem: 27166
Ngày: 13-09-2011 | Lượt xem: 8978
Trường Kỹ thuật Cao Thắng buổi đầu có tên là Trường Cơ khí Á Châu (L’école des Mécaniciens Asiatiques), tên quen gọi là Trường Bá Nghệ
Ngày: 25-09-2017 | Lượt xem: 16225
Ngày: 25-09-2017 | Lượt xem: 11822
Ngày: 25-09-2017 | Lượt xem: 8026
|< < 1 2 3 4 > >|
Trang: 2 / 4
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9