Tự hào Sinh viên Cao Thắng: Nhặt rác ở phố đi bộ giữa lúc hàng ngàn người Sài Gòn “bão đêm”

Nguồn: Báo Thanh Niên