Kỷ niệm 110 năm thành lập trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng: Phát biểu của NGND.TS Đào Khánh Dư - Hiệu Trưởng nhà Trường