Các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên HEEAP Cao Thắng

 Kích thích sự say mê, sáng tạo cho sinh viên năm nhất tham gia các hoạt động ngoại khóa trong hai hoạt động:

1) Thiết kế ý tưởng điều khiển hệ thống đèn giao thông tại Việt Nam

2) Thiết kế vật dụng sử dụng trong văn phòng

Với vật liệu là giấy bìa carton, giấy màu, các em có thể trang trí sản phẩm của mình theo ý tưởng riêng.

Xem thêm...