TCCN Điện Tử Công Nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học đạt được:

- Có kiến thức cơ sở về kỹ thuật điện, điện tử như: lý thuyết mạch, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, điện tử công suất.

- Có khả năng áp dụng các mạch điện tử cơ bản, điện tử công suất, kỹ thuật số vào các ứng dụng cụ thể.

- Có khả năng lập trình PLC, vi điều khiển.

- Có khả năng lắp đặt, bảo trì hệ thống điện công nghiệp.

- Vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện tử, khí nén, thủy lực và tự động hóa trong công nghiệp.

- Vận hành, sửa chữa trang bị điện tử trong các máy công cụ.