TCCN Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt (Điện lạnh)

-  Có thể làm việc tại các nhà máy, công ty, các tập đoàn với khả năng lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì các hệ thống lạnh, hệ thống nhiệt, thông gió, điều khiển- tự động các máy lạnh, điều hòa không khí dân dụng và công nghiệp, thiết bị sấy.

-  Có thể thành lập công ty, tiệm tự kinh doanh các thiết bị và máy móc trong ngành nhiệt - lạnh.

- Thành viên trong nhóm: tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng các thiết bị nhiệt.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và tiếp thu nhanh các công nghệ mới.