Hãng máy bay của Nhật Bản cử người sang TP HCM gặp gỡ sinh viên tiềm năng