Cảm xúc bồi hồi ngày TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA.

Cảm xúc bồi hồi ngày TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA.

- Giáo sư - Tiến sĩ - Nhà giáo nhân dân - Anh hùng lao động VÕ TÒNG XUÂN là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên đã nhận giải thưởng VinFuture và Thầy cũng là Cựu học sinh xuất thân từ Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng (Khóa 1958 - 1961).

- Sự hiện diện của Thầy nhân ngày Truyền thống nhà trường là niềm vinh dự và tự hào không chỉ của nhà trường mà còn của cả các thế hệ học sinh sinh viên Cao Thắng.