Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt

Chuẩn đầu ra của sinh viên:

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình Cao đẳng Công nghệ Nhiệt

- Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp: kỹ năng sử dụng các dụng cụ cầm tay, kỹ năng tổ chức, sắp xếp nơi làm việc, kỹ năng về quản lý thời gian, thực hiện các biện pháp an toàn.

- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ hiện đại để thực hiện đo đạc các thông số điện, nhiệt trong các hệ thống nhiệt

- Thi công được các hệ thống điện điều khiển cho các hệ thống Nhiệt cơ bản

- Thiết kế được các hệ thống Nhiệt cơ bản

- Thi công được các hệ thống Nhiệt cơ bản

- Vận hành, sửa chữa và bảo trì các hệ thống Nhiệt cơ bản

- Vận dụng hiệu quả kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết trình, sử dụng các phần mềm chuyên ngành cũng như một số phần mềm bổ trợ cho hoạt động nghề nghiệp

- Thực hiện trách nhiệm công dân và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.

- Vận dụng tiếng Anh trong các tính huống khác nhau.

Chú thích: Hệ thống Nhiệt cơ bản bao gồm: Hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống điều hòa không khí dân dụng, hệ thống sấy, hệ thống lạnh công nghiệp và hệ thống điều hòa không khí trung tâm công suất nhỏ.


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9