Cao đẳng Công Nghệ Điều Khiển & Tự Động Hóa

Chuẩn đầu ra của sinh viên:

- Áp dụng được các kiến thức toán học, khoa học kỹ thuật và hệ thống điều khiển tự động để xác định mô hình toán học của hệ thống, phân loại, đánh giá và thiết kế hệ thống.

- Đo và đánh giá kết quả đo các đại lượng điện và không điện.

- Thiết kế và thi công được các mạch điện tử ứng dụng cơ bản.

- Thiết kế hệ thống  điều khiển sử dụng các bộ điều khiển lập trình.

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì các hệ thống đo lường - điều khiển.

- Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp.

- Giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

- Vận dụng hiệu quả các kỹ năng mềm để thể hiện vai trò của bản thân trong nhóm đa ngành.

- Hiểu biết và cam kết thực hiện được trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.