Thông báo v/v nhận thẻ giảng viên

Thư viện xin thông báo đến các Thầy/ Cô giáo có tên trong danh sách bên dưới. Đến thư viện nhận thẻ cán bộ giảng viên.

STT HO TEN CHUCDANH ĐƠN VỊ
1 TỐNG THÀNH HẬU CV Quản lý HSSV Phòng Công tác Chính trị -HSSV
2 NGUYỄN HUỲNH QUANG THIỆN Giảng viên - Cơ khí Động lực Khoa Cơ khí Động lực
3 DƯƠNG NGUYỄN HẮC LÂN Giảng viên - Cơ khí Động lực Khoa Cơ khí Động lực
4 TRẦN HOÀNG VỦ Giảng viên - Cơ khí Động lực Khoa Cơ khí Động lực
5 LÊ THANH ĐẠT Giảng viên - Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh
6 NGUYỄN TRẦN TRỌNG TUẤN Giảng viên - Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh
7 TRƯƠNG MINH NHẬT Giảng viên - Cơ khí chế tạo Khoa Cơ khí

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9