Phân công trực tết Định Dậu 2017

 BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07  tháng 01 năm 2017

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT ĐINH DẬU 2017

 

Trực Lãnh Đạo:  Đ/c: Nguyễn Công Thành  - Phó Hiệu Trưởng (0903610888)

                             Đ/c: Trương Quang Trung - TP. CTCT-HSSV  (0918425094)

                             Đ/c: Lê Đình Kha – Trưởng phòng TC-HC (0903825915)

 

Ngày

Thời gian

Cán Bộ Đơn Vị

27/01/2017

(30 tết)

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Nguyễn Bá Phúc

Chiều từ 15 giờ đến 20 giờ

Nguyễn Bá Phúc

28/01/2017

(01 tết)

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Trương Nam Trung

Chiều từ 13giờ đến 16 giờ

Trương Nam Trung

29/01/2017

(02 tết)

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Nguyễn Thời Trung

Chiều từ 13giờ đến 16 giờ

Nguyễn Văn Thuận

30/01/2017

(03 tết)

Sáng từ 07giờ30 đến 11giờ

Lê Quang Huy

Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ

Ngô Thị Thanh Bình

Lưu ý: Phòng quản trị đời sống phân công trực an toàn điện.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Thành

 


Tin Nổi Bật

Bản đồ Cao Thắng

Lượt truy cập

Hôm nay: 77
Tuần này: 11.296
Tháng này: 65.328
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9