Danh bạ điện thoại

# Tên Email Số điện thoại
1 Quản trị website webmaster@caothang.edu.vn  
2 Ban giám hiệu ktcaothang@caothang.edu.vn  
3 Phòng Đào Tạo daotao@caothang.edu.vn 028 3 8212 868 (17)
4 Phòng Kế toán tckt@caothang.edu.vn 028.39143051
5 Phòng CTCT-HSSV huudungct@caothang.edu.vn 028.38212360 (12)
6 Phòng Tổ chức - Hành chính ktcaothang@caothang.edu.vn 0283 8212868 (11)
7 Phòng Khoa Học CN & Hợp Tác QT vhoach2006@yahoo.com.vn 028 38 213 112
8 Phòng Quản trị Đời sống qtds@caothang.edu.vn 0283 8212360 (13)
9 Khoa Cơ khí cokhi@caothang.edu.vn 028. 8212360 (26)
10 Bộ môn Cơ điện tử ntphuoc2000@gmail.com 0283.8212360
11 Khoa Cơ khí Động lực ckdl@caothang.edu.vn 028. 8212360 (25)
12 Khoa Điện - Điện lạnh ddl@caothang.edu.vn 0283.8212360 (21 & 22)
13 Bộ môn Tự động hóa tudonghoa@caothang.edu.vn 028 3 8212868
14 Bộ môn Điện công nghiệp diencn@caothang.edu.vn 0283 8212360 (22)
15 Khoa Điện tử - Tin học nvdzung@caothang.edu.vn 028 38212360 (33)
16 Bộ môn Điện tử công nghiệp dunghx@caothang.edu.vn  
17 Bộ môn Điện tử truyền thông lainguyenduy@gmail.com  
18 Bộ môn Tin Học cntt@caothang.edu.vn 028.38212360 (14)
19 Khoa Giáo dục Đại cương huancaothang@yahoo.com 028. 8212360 (19)
20 Bộ môn Kinh tế kinhte@caothang.edu.vn 028 3 8212 360 (24)

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9