Danh sách được duyệt học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật -HEEAP năm 2014

TRƯỜNG CAO ĐĂNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
  PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV
      -------------------------------

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO
Danh sách được duyệt học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật -HEEAP năm 2014

 

Thực hiện chương trình Học bổng nữ sinh viên kỹ thuật-HEEAP 2014, Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo danh sách sinh viên được duyệt và thủ tục nhận học bổng như sau:

- Danh sách 15 sinh viên được duyệt nhận học bổng kèm theo. Mỗi suất học bổng là tiền mặt 6.500.000 đồng (sáu triệu năm trăm nghìn đồng).

- Sinh viên tập trung tại trường (Phòng khách) lúc 13 giờ 30’ ngày 02/12/2014 để ký nhận tiền và được hướng dẫn tham dự chương trình lễ trao học bổng chính thức tại khách sạn New World ngày 12/12/2014.
Đề nghị sinh viên tham dự đầy đủ, các trường hợp vắng mặt nhà trường đề nghị chuyển suất học bổng cho sinh viên khác.

Trân trọng thông báo.

                                           PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV
                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG          
                                                                                                  (Đã ký)                     
                                                                                        Nguyễn Hữu Dũng           

----------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH ĐƯỢC DUYỆT HỌC BỔNG
NỮ SINH VIÊN KỸ THUẬT - HEEAP NĂM 2014

TT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 309131007 Hoàng Thị Kim Dung 25/12/1995 CĐTĐ13A  
2 308141017 Phan Nguyễn Minh Hảo 03/07/1996 CĐĐTTT14A  
3 301141513 Nguyễn Ngọc Phương Huỳnh 27/04/1995 CĐCK14E  
4 308131107 Nguyễn Ngọc Như Huỳnh 24/10/1995 CĐĐTTT13B  
5 221131240 Lê Nguyễn Ngọc Khanh 01/09/1995 TCCTCK13C  
6 308141039 Lê Thị Ngọc Linh 21/11/1996 CĐĐTTT14A  
7 308131125 Trần Thị Kim Nhi 02/05/1995 CĐĐTTT13B  
8 221141049 Võ Huỳnh Như 04/09/1996 TCCTCK14A  
9 308131126 Lê Thị Nương 26/08/1993 CĐĐTTT13B  
10 308131135 Đăng Thụy Phi Phụng 14/10/1995 CĐĐTTT13B  
11 303131069 Diệp Tư Quân 30/10/1995 CĐĐĐT13A  
12 308141196 Lê Thị Ngọc Thơ 01/10/1996 CĐĐTTT14B  
13 308131148 Trần Thị Bích Trâm 16/01/1992 CĐĐTTT13B  
14 224131093 Huỳnh Thị Thùy Trang 02/07/1993 TCĐCN13A  
15 303131090 Mai Thị Vàng 02/01/1995 CĐĐĐT13A