Tin Tức

Ngày: 21-12-2017 | Lượt xem: 1534
Nhằm khuyến khích các nhà giáo dục sáng tạo, thiết kế và thử nghiệm các phương pháp sư phạm, công nghệ mới cho chương trình giảng dạy của mình, dự án BUILD-IT phối hợp cùng nhà tài trợ Pearson đồng tổ chức cuộc thi này.
Ngày: 30-11-2017 | Lượt xem: 1286
|< < ... 4 5 6 7 8 ... > >|
Trang: 6 / 44
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9