Tin Tức

Ngày: 01-03-2019 | Lượt xem: 2432
Ngày: 22-01-2019 | Lượt xem: 1242
Ngày: 21-01-2019 | Lượt xem: 700
Ngày 9 tháng 1 vừa qua, tại trường CĐKT Cao Thắng đã diễn ra diễn đàn trao đổi về các yếu tố dẫn đến các thành công trong công tác kiểm định ABET của các trường. Diễn đàn được tổ chức với sự phối hợp giữa USAID, dự án BUILD-IT, trường ĐH bang Arizona và trường CĐKT Cao Thắng.
|< < ... 3 4 5 6 7 ... > >|
Trang: 5 / 54
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9