Lịch công tác tuần thứ 20 (Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

09/01

07h30-17h00 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Q.3
Học Nghị quyết
TP: Đ/c C.Thành, Đ/c Ph.Thành, Đ/c V.Sĩ

 

THỨ BA
10/01

08h30 tại phòng Khách
Hội ý công tác chuẩn bị Hội nghị CB-VC lần thứ 34
TP: Trưởng các phòng QTĐS, TCHC; Thường vụ Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Cô Hoa; Cô Chi

09h30 tại phòng Khách
Thông qua chương trình Hội nghị CB-VC
TP: Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn

 

THỨ TƯ
11/01

08h00 tại Hội trường-Trường ĐH Mở TP.HCM
Hội nghị triển khai Quy định 29-QĐ/TW, Quy định 30-QĐ/TW của BCH TW khóa XII
TP: Đảng ủy viên

13h30 tại phòng Hội thảo
Họp xây dựng trang Web tuyển dụng-kết nối doanh nghiệp
TP: Các Thầy/Cô Đ.Kha, Q.Trung, Th.Bình, Ph.Tấn, Q.Vinh, V.Hiền

THỨ NĂM
12/01

10h00 tại phòng Khách
Họp UBKT Đảng ủy trường
(Các Chi bộ nộp hồ sơ theo thông báo)

14h00 tại phòng Khách
Họp Đảng ủy
TP: Đảng ủy viên, Uỷ ban kiểm tra Đảng

THỨ SÁU
13/01

 

 

THỨ BẢY
14/01

Hội nghị CB-VC lần thứ 34
07h00-08h00 Dùng trà, cà phê (tại Sảnh nhà A)
08h00-10h00 Hội nghị (tại Hội trường A)
10h30 Dùng cơm thân mật (tại Sảnh nhà B)

 

CHỦ NHẬT
15/01

07h00-17h00 tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM
Tư vấn tuyển sinh (Phòng Đào tạo chủ trì)
TP: Các Thầy V.Dũng, V.Sĩ, sinh viên

 

Lưu ý: Các đơn vị hoàn tất việc kiểm kê, nộp về P.KHCN&HTQT để tổng hợp, hạn cuối vào ngày 10/01/2017.
=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 20 ::.
=======================


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9