Thông báo kết quả tuyển dụng giảng viên ngày 16/12/2014

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
PHÒNG TỔ CHỨC -HC
Số: 928/TB-CĐKTCT-TCHC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày  16  tháng   12  năm  2014


THÔNG BÁO
KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀY 16/12/2014


I. CÓ 10 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:


STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY GV DẠY MÔN THUỘC KHOA Tốt nghiệpĐH loại GHI CHÚ
1 PHẠM VĂN NGHĨA   5/10/1990 Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
2 HỒ MINH CHÍNH   8/3/1991 Cơ điện tử Khoa Cơ khí Khá  

  * Đúng 08g00 sáng thứ Sáu ngày 19/12/2014: Liên hệ P. Tổ chức - HC để được hướng dẫn  thủ tục làm việc.
 Khi đến, mang theo CMND gốc, 06 bản chứng thực CMND, và 05 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).
  * 09g00 sáng thứ sáu ngày 19/12/2014: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.

II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:
      Hội đồng tuyển dụng nhà trường xin tỏ  lời cám ơn sâu sắc vì sự quan tâm đến nhà trường.

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
(đã ký)                       

NGUYỄN CÔNG THÀNH