Cao đẳng Điện Tử Truyền Thông

Chuẩn đầu ra của sinh viên:

Sau khi tốt nghiệp ngành CNKT Điện tử, truyền thông (gồm 02 chuyên ngành: Điện tử viễn thông - Viễn thông và mạng máy tính) người học có khả năng:

- Chuẩn đầu ra 1: Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề và phần mềm chuyên ngành để đo đạc kiểm tra trong bảo trì, lắp đặt các thiết bị và hệ thống Điện tử, Viễn thông và mạng máy tính.

- Chuẩn đầu ra 2: Phân tích được về chức năng, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành, sửa chữa các thiết bị và hệ thống Điện tử, Viễn thông và mạng máy tính.

- Chuẩn đầu ra 3: Thiết kế và thi công được các mạch điện tử ứng dụng đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiến chức năng của các thiết bị và hệ thống Điện tử, Viễn thông và mạng máy tính.

- Chuẩn đầu ra 4: Vận dụng hiệu quả kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, làm việc nhóm, báo cáo, kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, … vào hoạt động nghề nghiệp.

- Chuẩn đầu ra 5: Vận dụng được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về khoa học xã hội vào hoạt động nghề nghiệp, thực hiện trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp.

- Chuẩn đầu ra 6: Giao tiếp, đọc hiểu được tài liệu chuyên ngành Điện tử, Viễn thông và Hệ thống mạng bằng tiếng Anh.

- Chuẩn đầu ra 7: Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp theo đúng quy trình và áp dụng các tiêu chuẩn an toàn, quản lý, giám sát chất lượng, vệ sinh, … vào hoạt động nghề nghiệp.

CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

- Chuẩn đầu ra 8A: Lắp đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống Điện tử viễn thông: mạng điện thoại di động GSM, mạng 4G, mạng GPS, hệ thống tổng đài, trạm phát sóng BTS, trạm truyền hình, …

- Chuẩn đầu ra 9A: Thiết kế và lập trình hệ thống điều khiển các thiết bị từ xa qua SMS, IoT (Internet of Things).

- Chuẩn đầu ra 10A: Sửa chữa và cài đặt thông số kỹ thuật cho thiết bị điện thoại, thiết bị đầu cuối, mạng ngoại vi và triển khai hệ thống thông tin quang, Viba và vệ tinh, truyền hình số, hệ thống xử lý số tín hiệu, …

CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

- Chuẩn đầu ra 8B: Cấu hình, vận hành và quản trị các hệ thống Viễn thông và mạng máy tính: trung tâm truyền dẫn, hệ thống mạng Cisco, VoIP, website, email, …

- Chuẩn đầu ra 9B: Thiết kế và quản trị hệ thống mạng, triển khai các giải pháp an ninh mạng và lập trình ứng dụng Smartphone.

- Chuẩn đầu ra 10B: Thi công và cài đặt thông số kỹ thuật cho hệ thống camera, hệ thống báo trộm, báo cháy, hệ thống giám sát thông minh, hệ thống nhúng thông minh, …