Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin

Chuẩn đầu ra của sinh viên:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin sinh viên sẽ làm được:

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, chịu trách nhiệm với công việc của cá nhân.

- Chọn lựa, áp dụng các kiến thức đại cương và kiến thức cơ sở của ngành đào tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công nghệ thông tin.

- Có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của công việc. Dễ dàng tiếp cận công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

- Áp dụng một cách hiệu quả các kỹ năng mềm trong công việc như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, trình bày vấn đề kỹ thuật, viết báo cáo, tổ chức nơi làm việc, kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Đọc và hiểu tốt các tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Sử dụng thành thạo ít nhất  hai ngôn ngữ lập trình (C++/ C#/ PHP/ Java), ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến (SQL Server, MySQL).

- Lắp ráp, cài đặt các phần mềm và xử lý các sự cố thường gặp của máy tính.

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm:

- Phân tích và kiểm thử trong các dự án phần mềm.

- Áp dụng thành thạo các quy trình xây dựng phần mềm.

- Thiết kế, xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

Chuyên ngành Mạng máy tính:

- Áp dụng các công nghệ mạng trong việc triển khai, xây dựng hệ thống mạng.

- Tư vấn về giải pháp kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực tin học cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

- Phân tích các yêu cầu trên thực tế để thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp.