Lịch công tác tuần thứ 15 (Từ ngày 08/12 đến ngày 13/12/2014)


THỨ/NGÀY SÁNG CHIỀU
 
THỨ HAI
08/12
 
 
 
14h00tại phòng Đ/c Sơn – Phó Hiệu trưởng
Họp giao ban xây dựng
TP: Theo quy định
 
THỨ BA
09/12
 
8h00tại Hội trường A
Hội thảo “Lập kế hoạch mục tiêu và quản lý thời gian”
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, Đoàn Thanh niên, Heeap 13, Heeap 12, Heeap 11, GV và SV quan tâm tham dự
 
 
THỨ TƯ
10/12
 
  13h30 tại phòng Truyền thống
Họp triển khai công tác
TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó khoa; Trưởng BM Kinh tế; TV Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN
 
THỨ NĂM
11/12
 
8h00 tại phòng Hội thảo
Khoa CK-ĐL báo cáo khoa học (cả ngày)
TP: GV khoa CKĐL
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, các GV quan tâm tham dự
 
9h00tại Hội trường A
Họp Ban Cán sự lớp khối CĐ 2014
TP: Phòng CTCT-HSSV, lớp trưởng, lớp phó, Bí thư các lớp khối CĐ 2014
 
13h30 tại phòng Khách
Họp Hội đồng kỷ luật
TP: Các thành viên Hội đồng, các GVCN có HS-SV bị xử lý kỷ luật
(P.CTCT-HSSV sắp xếp thông báo thời gian để GVCN tham dự đầy đủ, đúng giờ)
 
 
THỨ SÁU
12/12
 
 
 
13h00 tại Khách sạn New World
Trao học bổng nữ sinh kỹ thuật 2014
(Chương trình do Intel-Heeap tài trợ)
TP: Giám Hiệu, Phòng KHCN&HTQT, Thầy Thanh Hiệp (QLHS)
 
THỨ BẢY
13/12
 
 
8h00 tại Khách sạn New World
Hội thảo phương pháp dạy học tích cực do Heeap tổ chức
TP: Các giảng viên chưa tham dự Heeap theo Email đã gửi
 
8h00 tại phòng Hội thảo
Khoa Cơ khí báo cáo khoa học (cả ngày)
TP: GV khoa Cơ khí
Kính mời: Ban Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, Qúy Thầy, Cô quan tâm tham dự
 
 Lưu ý: Các đơn vị tiến hành kiểm kê theo quy định

===================
.:: Lịch công tác tuần thứ 15 ::.
===================