Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 38

Hiến máu nhân đạo là hoạt động thường niên của Đoàn viên Thanh viên Trường CĐKT Cao Thắng. Kể từ lần đầu đến nay Nhà trường đã phối hợp tổ chức được 38 lần.

 


Hôn nay, ngày 05 tháng 12 năm 2014 tại sảnh nhà B với sự phối hợp giữa Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên và Bệnh Viện Chợ Rẩy đã diễn ra buổi hiến máu tình nguyện lần thứ 38.

Một số hình ảnh:

 
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9