Cao đẳng Điện Tử Viễn Thông

Kiến thức
-         Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
-         Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
-         Có trình độ tin học tương đương B;
-         Có trình độ B tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương B;
-         Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành điện tử viễn thông như ORCAD, Protues ;
-         Có kiến thức nền tảng về ngành Điện tử với các môn học: Mạch điện , Mạch điện tử , Linh kiện điện tử , Kỹ thuật xung , Kỹ thuật số , Ngôn ngữ lập trình C++, Vi xử lý, Điện tử công suất, mạng máy tính , PLC;
-         Có kiến thức chuyên sâu về các kỹ thuật viễn thông như: Báo hiệu , chuyển mạch , truyền dẫn ,ghép kênh, anten truyền sóng,mạng viễn thông , truyền số kiệu và áp dụng các kỹ thuật này để phân tích hoạt động của các thiết bị viễn thông tương ứng;
-         Có kiến thức về nguyên lý các công nghệ hiện đại như : xDSL , ISDN , B-ISDN , NGN , VOIP … ;
-         Có kiến thức về nguyên lý, các phương pháp phân tích hoạt động của hệ thống thông tin điện thoại cố định, di động, thông tin quang;
Kỹ năng
-         Phân tích cấu trúc, chức năng và nguyên lý hoạt động của các khối trong các hệ thống viễn thông.
-         Khai thác ,vận hành ,bảo trì , bảo dưỡng tổng đài , hệ thống truyền dẫn quốc gia .
-         Phân tích , sửa chữa , xử lí một cách có hệ thống các sự cố hư hỏng của thiết bị và hệ thống Viễn Thông: Tổng đài nội bộ ,máy điện thoại bàn, máy điện thoại di động, cordless,…;
-         Đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý mạng viễn thông,mạng máy tính, mạng truyền số liệu.
-         Tiếp cận và nắm bắt các công nghệ điện tử, viễn thông mới trên nền tảng các môn học lý thuyết và thực hành từ nhà trường.
-         Giao tiếp và làm việc nhóm
Thái độ
-         Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm;
-         Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Điện tử viễn thông, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
-         Các xí nghiệp, công ty sản xuất thiết bị viễn thông với vai trò quản lý, phân tích, thiết kế, kiểm tra sản phẩm viễn thông;
-         Đài truyền hình, công ty điện thọai thuộc các bưu điện, các trung tâm tuyền số liệu, trung tâm chuyển mạch , truyền dẫn với vai trò: khai thác, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, điều phối kỹ thuật.
-         Các công ty tư vấn, thiết kế mạng viễn thông với vai trò: hỗ trợ thiết kế, hỗ trợ các giải pháp viễn thông.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-         Có khả năng tiếp tục học tập đại học(liên thông) , sau đại học các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Điện tử viễn thông như: Điện tử, Viễn thông, Quản lý mạng viễn thông;
-         Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực điện tử, viễn thông.

Tin Nổi Bật

Bản đồ Cao Thắng

Lượt truy cập

Hôm nay: 1.979
Tuần này: 7.746
Tháng này: 61.400
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9