Cao đẳng Công Nghệ Tự Động

Kiến thức
-         Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh.
-         Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
-         Có trình độ B tin học.
-         Có trình độ B tiếng Anh.
-         Có kiến thức về các thiết bị điện, thiết bị điều khiển điện, cảm biến trong hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất;
-         Các kiến thức về điều khiển tự động, lập trình PLC, vi xử lý, lập trình giao tiếp với máy tính.
-         Các kiến thức và khả năng áp dụng những kiến thức mạng truyền thông công nghiệp, các giải pháp cho các hệ thống sản xuất tự động hóa,
-         Có kiến thức về hệ thống điều khiển tự động, làm nền tảng cho việc nghiên cứu và học tập sau khi ra trường;
Kỹ năng
-         Vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống tự động trong công nghiệp và dân dụng;
-         Thiết kế, thi công hệ thống tự động hóa các dây truyền sản xuất, hệ thống tự động hóa các máy công cụ, hệ thống PLC, vi xử lý, SCADA, …
-         Tổ chức, điều hành và quản lý hệ thống sản xuất công nghiệp.
Thái độ
-         Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;
-         Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm;
-         Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành công nghệ tự động.
-         Có khả năng tự học, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận và làm việc độc lập.
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
-         Làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp ản xuất liên quan đến giải pháp tự động hóa với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành.
-         Làm việc tại các công ty tư vấn, thiết kế, xây lắp các công trình liên quan đến công nghệ tự động,… với vai trò người tư vấn, thi ết kế, thi công.
-         Làm việc tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực tự động hóa.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-         Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, khả năng tiếp thu nhanh các chuyên ngành tự động và các chuyên ngành khác như điện công nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ chế tạo thiết bị chính xác, …
-         Có khả năng học liên thông lên đại học.

Tin Nổi Bật

Bản đồ Cao Thắng

Lượt truy cập

Hôm nay: 1.960
Tuần này: 7.727
Tháng này: 61.381
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9