Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô

Kiến thức
-         Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;
-         Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
-         Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
-         Có trình độ tin học ứng dụng tương đương trình độ B;
-         Có trình độ tiếng Anh B hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương; Đọc và hiểu một phần các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
-         Có kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống của động cơ, gầm, điện ô tô.
-         Có kiến thức về bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định và thử nghiệm ô tô.
-         Có kiến thức về tổ chức, quản lý sản xuất và kinh doanh dịch vụ ô tô và các thiết bị động lực.
Kỹ năng
-         Quản lý và kinh doanh dịch vụ ô tô và các thiết bị động lực.
-         Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.
-         Chẩn đoán, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến các hệ thống của ô tô và máy động lực và các lĩnh vực liên quan;
-         Kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa động cơ xăng – diesel, hệ thống truyền lực, hệ thống chuyển động, hệ thống điện động cơ, hệ thống điện thân xe trên ô tô, …
Thái độ
-         Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
-         Có trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
-         Có thái độ hợp tác, cầu tiến, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
-         Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô và máy động lực.
-         Các công ty, xí nghiệp và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật ô tô -máy động lực.
-         Các trạm đăng kiểm, kiểm định ô tô.
-         Có khả năng giảng dạy chuyên ngành công nghệ ô tô ở các trường cao đẳng và trung cấp.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-         Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới.
-         Tiếp tục học ở trình độ đại học.
 

Tin Nổi Bật

Bản đồ Cao Thắng

Lượt truy cập

Hôm nay: 1.307
Tuần này: 19.321
Tháng này: 72.975
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9