Cao đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô

Chuẩn đầu ra của sinh viên:

- Vận dụng những kiến thức chuyên ngành để bảo dưỡng – sửa chữa và chẩn đoán ô tô – máy động lực.

- Áp dụng kiến thức về toán học, khoa học và kỹ thuật vào công việc thực tiễn trong lĩnh vực ô tô.

- Có kỹ năng sử dụng dụng cụ đồ nghề và các thiết bị chuyên dùng để kiểm tra, phân tích, đánh giá tình trạng kỹ thuật ô tô.

- Làm việc nhóm hiệu quả. 

- Có khả năng phân tích, giải thích, lập luận để giải quyết vấn đề chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.

- Có khả năng giao tiếp một cách hiệu quả (nói, viết, đọc bản vẽ kỹ thuật, tra bảng thông số tiêu chuẩn) .

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập để cải thiện, nâng cao trình độ chuyên môn và  pháttriển nghề nghiệp. 

- Nhận thức được trách nhiệm về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

- Đảm bảo chất lượng, tiến độ và không ngừng cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc 

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9