Cao đẳng Cao đẳng Kế Toán

Kiến thức
-         Có những kiến thức cơ bản cần thiết và tương đối có hệ thống về khoa học tự nhiên, xã hội, đủ để tiếp thu kiến thức khoa học cơ sở, chuyên ngành.
-         Có năng lực thực hành thành thạo về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.
-         Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, về khoa học kế toán, về khoa học tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước.
Kỹ năng
Cử nhân Cao đẳng ngành Kế toán có khả năng:
-         Thành thạo trong việc định khoản các nghiệp vụ kinh tế, lập các loại chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán, tính toán chi phí, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
-         Phân tích hoạt động kinh tế tài chính và đề xuất ý kiến giúp nhà lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành các giải pháp quản lý doanh nghiệp đúng pháp luật, kinh doanh đạt hiệu quả cao.
-         Biết sử dụng máy tính để làm kế toán, để soạn thảo văn bản và biết sử dụng các phần mềm kế toán quản lý tài sản của doanh nghiệp.
Thái độ
-         Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân Việt Nam, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
-         Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.
-         Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc.
-         Và theo qui chế học tập của Trường CĐKT Cao Thắng.
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
Cử nhân cao đẳng Kế toán có thể đảm nhiệm với cương vị tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế như: nhân viên kế toán, kinh doanh, cán bộ tín dụng, .....
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-         Có khả năng phát triển và thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hội nhập.
-         Học liên thông lên đại học.
 

Tin Nổi Bật

Bản đồ Cao Thắng

Lượt truy cập

Hôm nay: 103
Tuần này: 15.472
Tháng này: 69.126
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9