Lịch công tác tuần thứ 19 (Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 09/01/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

04/01

 

 

THỨ BA

05/01

 

 

THỨ TƯ

06/01

09h00 tại phòng Khách

Họp BCH Công đoàn

Kính mời: Đảng ủy

 

THỨ NĂM

07/01

 

14h00 tại phòng Hiệu trưởng

Họp Giám hiệu

THỨ SÁU

08/01

 

 

THỨ BẢY

09/01

 

 

Lưu ý:

  - Đề nghị các đơn vị chưa nộp bản kiểm kê hoàn tất kiểm kê trong tuần này.

  - Các khoa lập kế hoạch thực tập xưởng (dự trù vật tư) cả tháng 2 và tháng 3 năm 2016.

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 19 ::.

=======================


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9