Lịch công tác tuần thứ 04 (Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 30/9/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
25/9

07h30-11h30 tại phòng F4.10, F5.10 và Hội trường A
Sinh hoạt quy chế đầu khóa Cao Đẳng các ngành 2017 (cả tuần)
TP: Theo lịch phân công

08h00-11h00 tại sảnh B
Huấn luyện Quân sự cho sinh viên khóa 2017 (theo kế hoạch đã thông báo)

08h45 tại Văn phòng khoa Cơ khí Động lực
Họp Chi bộ 5
TP: Đảng viên Chi bộ 5

13h00-17h00 tại phòng F4.10, F5.10 và Hội trường A
Sinh hoạt quy chế đầu khóa Cao Đẳng các ngành (cả tuần)
TP: Theo lịch phân công
13h30-16h30 tại sảnh B
Huấn luyện Quân sự cho sinh viên khóa 2017 (theo kế hoạch đã thông báo)

THỨ BA
26/9

08h00-11h30 tại phòng Hội thảo
Đánh giá nội bộ ngành CNKT Cơ khí, CNKT Điện-Điện tử (phần chung của hai ngành)
TP: Giám hiệu; các thầy/cô Phạm Thành, Thanh Bình, Quốc Văn, Quang Trung, Tấn Dũng, Việt Dũng
Kính mời thầy Khánh Dư
Trách nhiệm giải trình: Cán bộ/giảng viên các ngành Cơ khí và Điện-Điện tử

13h30-16h30 tại phòng Hội thảo
Đánh giá nội bộ ngành CNKT Cơ khí
TP: Giám hiệu; các thầy/cô Phạm Thành, Thanh Bình, Quốc Văn, Quang Trung, Tấn Dũng, Việt Dũng
Kính mời thầy Khánh Dư
Trách nhiệm giải trình: Cán bộ/giảng viên ngành Cơ khí

THỨ TƯ
27/9

08h00-11h30 tại phòng Hội thảo
Đánh giá nội bộ ngành CNKT Điện-Điện tử
TP: Giám hiệu; các thầy/cô Phạm Thành, Thanh Bình, Quốc Văn, Quang Trung, Tấn Dũng, Việt Dũng
Kính mời thầy Khánh Dư
Trách nhiệm giải trình: Cán bộ/giảng viên ngành CNKT Điện - Điện tử

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp góp ý các môn học tương đương từ khóa 2013 đến khóa 2017 cao đẳng các ngành
TP: Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng Khoa học; P.Đào tạo; Trưởng, phó khoa, bộ môn
(P.Đào tạo tập hợp trước 16h00 ngày 25/9/2017)

THỨ NĂM
28/9

06h00 tại Thạnh Phú-Bến Tre
Lễ khánh thành cầu mùa hè xanh 2017
TP: Đoàn Thanh niên
Kính mời: Đảng ủy, Giám hiệu, Công đoàn

 

THỨ SÁU
29/9

10h00 tại phòng Khách
Họp Công đoàn
TP: BCH Công đoàn và tổ trưởng các tổ Công đoàn
Kính mời: Thầy Hữu Dũng, thầy Thanh Hảo

 

THỨ BẢY
30/9

08h00 tại Hội trường A
Sinh hoạt nghiệp vụ giáo viên
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, P.HCQT, giảng viên theo danh sách đăng ký
Kính mời thầy Khánh Dư

 

Lưu ý: Khoa/Bộ môn nộp KHCTT của giảng viên cơ hữu và mời giảng (tuần 1-tuần 4) về phòng Đào tạo trước ngày 30/9/2017.
=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 04 ::.
=======================


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9