logo

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

CAO THẮNG

65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

TÍNH ĐIỂM XÉT HỌC BẠ


Môn
HK 1 - Lớp 11
HK 2 - Lớp 11
HK 1 - Lớp 12
Toán:
Lý:
Hóa:
Văn:
Anh:

Điểm theo tổ hợp xét tuyển
  A00 (Toán x 2 + Lý    + Hóa) =
  A01 (Toán x 2 + Lý    + Anh) =
  D01 (Toán x 2 + Văn + Anh) =
Điểm cao nhất: