Kết quả tuyển sinh Cao đẳng 2022 sử dụng Học bạ HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 & Kế hoạch đăng ký nhập học trực tiếp tại trường

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2022

KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2022

SỬ DỤNG HỌC BẠ HK1, HK2 LỚP 11 VÀ HK1 LỚP 12

& KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG

 

I. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN:

TT

Tên Ngành, Nghề

Điểm Chuẩn
Trúng Tuyển

Tổ Hợp
Xét Tuyển

Tra cứu kết quả

1

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

23,0

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

D01(Toán, Văn, Anh)


(Tất cả các tổ hợp:
Môn Toán hệ số 2)

Tại đây

2

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

21,0

Tại đây

3

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

27,0

Tại đây

4

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

31,0

Tại đây

5

Công nghệ Thông tin

26,0

Tại đây

6

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)

23,0

Tại đây

7

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

23,0

Tại đây

8

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

25,0

Tại đây

9

Kế toán tin học (Kế toán doanh nghiệp)

20,0

Tại đây

10

Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại)

22,0

Tại đây

11

Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy công cụ)

20,0

Tại đây

12

Hàn (Công nghệ cao)

20,0

Tại đây

13

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

20,5

Tại đây

14

Bảo trì, sửa chữa Ô tô (Công nghệ Ô tô)

26,0

Tại đây

15

Điện công nghiệp

20,5

Tại đây

16

Điện tử công nghiệp

20,0

Tại đây

17

Quản trị mạng máy tính

20,0

Tại đây

18

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

20,0

Tại đây

     Căn cứ vào tình hình tuyển sinh, Nhà trường sẽ công bố xét tuyển bổ sung 1 số ngành, nghề (hình thức học bạ THPT) vào lúc 8 giờ 00 thứ Ba ngày 19/7/2022 trên website của trường: https://www.caothang.edu.vn

 

II. THỦ TỤC NHẬP HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG: Từ ngày 15/7/2022 đến 18/7/2022 cho tất cả các ngành, nghề

TT

Ngày

Ngành, nghề

Ghi chú

1

15/7/2022

- Kế toán tin học (Kế toán doanh nghiệp)

- Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)

- Công nghệ Thông tin

- Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

- Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

- Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Điện công nghiệp

- Điện tử công nghiệp

- Quản trị mạng máy tính

- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

- Sáng: từ 07h00

- Chiều: từ 13h00

- Ưu tiên cho thí sinh ở tỉnh làm thủ tục buổi sáng.

- Thí sinh ở TPHCM làm thủ tục buổi chiều.

2

16/7/2022

- Hàn (Công nghệ cao)

- Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

- Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

- Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

- Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại)

- Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy công cụ)

- Bảo trì, sửa chữa Ô tô (Công nghệ Ô tô)

3

18/7/2022

Dành cho những thí sinh chưa làm thủ tục nhập học

- Thí sinh làm thủ tục đăng ký nhập học và nộp kinh phí đào tạo học kỳ 1 chậm nhất là 16 giờ 30 ngày 18/7/2022.

- Sau thời gian trên, thí sinh không thực hiện xem như từ chối đăng ký nhập học.

 

Thắc mắc liên hệ: 028 38 212 868 0813 813 2220836 112 697 - 0836 764 577 - 0837 507 611

Email: tuyensinh@caothang.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/caothang.edu.vn


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9